Geldende premies voor daken in Brussel in 2023

De ‘renolutie’-strategie heeft in Brussel de afgelopen jaren flink zijn vruchten afgeworpen. Dankzij de diverse beschikbare financiële steunmaatregelen en energiepremies, zoals premies voor daken, is het energieverbruik daar flink gedaald. De voorbije 10 jaar is het zelfs maar liefst 25 % verminderd. Het spreekt voor zich dat we deze evolutie graag willen doortrekken naar de toekomst. Dit kan deze Europese hoofdstad de komende jaren verder doen groeien, zowel op sociaal als economisch vlak.

Bovendien zijn het onontbeerlijke maatregelen om het Gewest te helpen om zijn klimaatdoelstelling te bereiken tegen 2050: volledig koolstofneutraal zijn. Daarvoor is het nodig om voor elke Brusselse woning een gemiddeld EPC na te streven van 100kWh/m²/jaar. Dat is een ambitieus doel maar zeker niet onhaalbaar gezien de huidige evolutie. Hoe zit het met ‘renolution’ en de geldende premies in het Brusselse gewest in 2023?

‘Renolution’ in 2023

Renolution is de verzamelterm die geïntroduceerd werd om te verwijzen naar energiepremies en allerhande renovatiepremies. In 2023 blijft deze energiestrategie in grote lijnen hetzelfde. Wel is het de bedoeling om ze toegankelijker te maken voor een groter deel van de Brusselse bevolking. Het idee is om het concept en de communicatie errond te verduidelijken. Ook zal men de middelen verhogen, vooral voor de Brusselaars met de laagste inkomens. Zo worden ook zij gestimuleerd om te investeren in energiewerken aan hun woonst.

Sinds maart 2022 moet u uw premie-aanvraag indienen na afloop van de werkzaamheden in plaats van vooraf. Dit systeem trad in werking op 1 januari vorig jaar. Iedereen kan een premie aanvragen voor dakwerken via IRISbox, het elektronisch loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze aanvragen zijn immers gericht aan Leefmilieu Brussel en kunnen ingediend worden door iedereen. Dat is ook een handige vereenvoudiging van het systeem. Particulieren, huurders, (mede-)eigenaars en gemeenschappen kunnen allemaal op hetzelfde e-loket terecht en kunnen met slechts één formulier verschillende premie-aanvragen tegelijkertijd indienen. Dat is extra handig aangezien er ook een bonus is om werken gelijktijdig te laten uitvoeren.

Premies voor daken

De premies voor daken zijn dus slechts één categorie van 13 soorten premies in Brussel. Deze specifieke energiepremie is combineerbaar met een van de andere soorten, bv. thermische vloer- of gevelisolatie, verwarming, buitenschrijnwerk of het moderniseren van uw gasinstallatie. Net als bij de andere subsidies hangt het exacte premiebedrag af van het type gebouw. De bedragen verschillen naar gelang het gaat om een eengezinswoning, appartement of appartementsgebouw, of een niet-residentieel gebouw zoals een kinderdagverblijf, school, ziekenhuis of winkelpand. Uiteraard speelt ook uw inkomen een rol bij het bepalen van de exacte waarde van de premie.

Uiteindelijk zijn er 3 basiscategorieën:

  1. Standaard
  2. Gemiddeld inkomen
  3. Laag inkomen

Hoeveel bedragen de premies voor dakwerken?

Op basis van de 3 inkomenscategorieën zijn er 3 premies beschikbaar, ook voor dakwerken. In Brussel blijft dakisolatie een prioriteit wat energiewerken betreft. Hiervoor is zelfs geen stedenbouwkundige vergunning meer nodig bij niet-beschermde gebouwen. Dit zijn de premiebedragen voor dakisolatie voor Brussel per categorie:

  1. € 35 / m²
  2. € 45 / m²
  3. € 55 / m²

Indien u voor natuurlijke isolatiematerialen kiest die voor minstens 85 % bestaan uit hernieuwbare componenten, kan daar zelfs nog € 10 / m² bijkomen. Voorbeelden van dergelijke isolatiematerialen zijn plantaardige of dierlijke vezels, cellulose of kurk.

Is uw woning minstens 10 jaar oud? Dan geniet u tot eind 2023 ook nog eens van het verlaagd btw-tarief van 6 % in plaats van het standaardtarief van 21 %.

Op papier aanvragen?

Het is voortaan enkel nog mogelijk om uw premies online aan te vragen via IRISbox in Brussel. Gelukkig bieden zij veel informatie en begeleiding hiervoor. Heeft u toch nog vragen omtrent uw aanvraag of de werken zelf? Dan kunt u altijd bij ons terecht voor het nodige advies en een vrijblijvende offerte. Neem gerust contact op met een van onze medewerkers.

Menu