Zijn er subsidies voor dakwerken?

In 2022 wordt nog steeds ingezet op energiebeleid. Daarom werd het belonen van een verhoogde energieprestatie na renovatie gemakkelijker gemaakt met het platform Mijn VerbouwPremie. Burgers en ondernemingen kunnen dit online loket voortaan gebruiken om hun premies voor energie-efficiëntie aan te vragen, dus ook hun subsidies voor dakwerken! Ze kunnen op hetzelfde platform ook steeds de actuele status van hun aanvraag opvolgen. Deze vereenvoudigde procedure kunt u op dezelfde manier volgen om bij dakwerken een deel van uw investering terug te krijgen.

Subsidies voor dakwerken

Ook voor de categorie ‘dakwerken’ zijn er verschillende premies voorhanden bij het verbeteren van uw woning. Dan gaat het bv. om de afbraak van dakstructuren en het vervangen door draagkrachtige elementen of het plaatsen van nieuwe dak- of zolderisolatie. De plaatsing van een onderdak bij hellende daken en van waterdichte bedekking, zoals dakpannen of roofing wordt eveneens gesubsidieerd. Ook het verwijderen van asbest komt in aanmerking, evenals de behandeling van houten dakstructuren tegen zwammen en insecten. Plaatst u een dakdoorbreking, zoals dakramen en lichtkoepels, dan heeft u recht op een tegemoetkoming afhankelijk van de U-waarde van de koepels. Tenslotte ontvangt u ook een premie voor het vervangen en plaatsen van dakgoten en afvoerpijpen.

Deze diverse soorten subsidies voor dakwerken kunnen allemaal aangevraagd worden via hetzelfde online loket sinds 1 oktober 2022, of het nu gaat om een woning, appartement of bedrijfspand.

Voorwaarden gebouw

Voor deze specifieke premie van de Vlaamse Overheid komt u voortaan enkel nog in aanmerking indien u een beroep doet op een erkende dakwerker. Ze geldt enkel voor gebouwen gelegen in het Vlaams Gewest die minstens 15 jaar oud zijn op datum van de aanvraag. Tenzij het gaat om dakisolatie met eventueel gelijktijdige asbestverwijdering is het ook noodzakelijk dat de woning toebehoort aan een eigenaar-bewoner of een SVK-verhuurder. In het geval van een appartement moet het een SVK-verhuurder zijn. De premie geldt zowel voor renovatiewerken als realisaties van nieuwe woningen voor herbestemming (geen vervangingsbouw: sloop en herbouw). Voor andere voorwaarden of specifieke vragen kunt u terecht op Vlaanderen.be.

Hoeveel bedragen de subsidies voor dakwerken?

Tot en met 31 december 2023 geldt een premiepercentage van 35 of 50 % in de middelste en laagste inkomensgroep. Vanaf 1 januari 2024 zullen er lagere premiepercentages gelden, namelijk 25 % voor de middelste inkomensgroep en 35 % voor de laagste inkomensgroep. Concreet gaat het bij 50 % om een subsidie voor dakwerken van maximum € 5 750 op basis van een minimaal factuurbedrag van € 1000 en een maximaal factuurbedrag van € 11 500. Bij 35 % van de investering gaat het om een maximum premiebedrag van € 4 025. Voor een meer exact beeld van de premie bij uw specifieke dakwerken kunt u gebruik maken van de simulator.

Op papier aanvragen?

Het is niet langer mogelijk om uw premies op papier aan te vragen, enkel via het digitaal loket. U vindt wel voldoende informatie over hoe u dit moet aanpakken. In verband met de werken zelf kunt u altijd contact opnemen met ons voor het nodige advies en een vrijblijvende offerte.

Menu