Zo kunt u schade aan uw dak vermijden

Regelmatig ondervinden we in ons land hevige rukwinden en stormachtig weer. Vaak zijn het onze daken die daardoor het zwaarst worden getroffen, waarna dan dure herstellingswerken nodig zijn. Schade aan uw dak vermijden is uiteraard een veel betere oplossing dan reparatiewerken achteraf. Hoe pakt u dit het beste aan?

Toestand van het dak

Wat is de huidige staat van uw dak? Als uw een hellend dak heeft met pannen, dan kunt u die best eens goed inspecteren. Zijn er losliggende pannen? Deze moeten uiteraard stevig worden vastgemaakt. Ook gebroken dakpannen zijn een gevaar. De wind kan daar immers gemakkelijk onderdoor waaien, waardoor meteen ook andere omliggende pannen kunnen worden losgerukt. Vooral de pannen aan de uiteinden van het dak (waaronder ook de nok) zijn kwetsbaar en moeten volgens bepaalde voorschriften worden bevestigd. Uiteraard is het geen vanzelfsprekendheid dat u dit allemaal zelf doet. Het is dan ook aangeraden om professionele hulp in te schakelen.

Ook als u geen dak met pannen heeft, kan er nog altijd stormschade worden aangericht: hevige rukwinden kunnen zelfs een plat dak lostrekken. U kunt het dak zwaarder maken door tegels te leggen of een grindbodem aan te brengen. Zo zal de wind er geen vat op hebben.

Rondom het dak

Zonnepanelen, masten, antennes, satellietschotels en andere accessoires zijn voor de hand liggende slachtoffers van stormschade. Zorg bij het inspecteren van uw dak dat deze stevig zijn vastgemaakt en probeer ook rekening te houden met eventuele stormwind bij de installatie. Ook de schoorsteen (als uw woning daarover beschikt) kan best eens nagekeken worden.

Hoewel hellende daken iets gemakkelijker onderhevig zijn aan stormschade, bieden ze in het geval van zonnepanelen juist een voordeel: de panelen zullen immers stevig vastgemaakt zijn aan de dakstructuur zelf. Als u een plat dak heeft, worden de zonnepanelen meestal niet direct aan de dakstructuur vastgemaakt, waardoor ze potentieel meer risico lopen om los te komen bij hevige wind. Dit hoeft natuurlijk niet per se het geval te zijn als daar bij de installatie rekening mee wordt gehouden.

Bliksemafleider?

Een bliksemafleider kan interessant zijn, maar is niet per se nodig. De waarde van deze investering hangt immers af van enkele factoren. Zijn er brandbare elementen in de omgeving? Is uw dak het hoogste punt in de nabije omgeving of niet? Staat uw woning alleen of zijn er veel andere gebouwen vlakbij? Zelfs als u een rieten dak heeft, is een bliksemafleider niet altijd nodig. In sommige gevallen kan het niettemin wel een belangrijk verdedigingsmechanisme bieden. Door de bliksem op afstand te houden, kunt u uiteraard heel wat schade aan uw dak vermijden.

Snoeien!

Als u uw dak heeft geïnspecteerd, kijkt u vervolgens best ook eens goed naar de omgeving. Staan er hoge bomen in de buurt van uw woonst, met lange takken die wel eens zouden kunnen afbreken en neerstorten op het dak? Uiteraard hoeft u een mooie boom niet te verwijderen om uw dak te beschermen, maar een snoeibeurt is misschien wel nodig. Kijk daarbij zeker uit voor dode takken, want deze vormen het grootste gevaar. Door ervoor te zorgen dat er geen dode tak kan afbreken en neerstorten, kunt u heel wat schade aan uw dak vermijden en bovendien helpt u de boom ermee.

Dakgoten en regenpijpen

Tenslotte zijn er de dakgoten en regenpijpen. Als er loofbomen in de buurt staan, zullen die iedere herfst opgevuld worden met bladeren. Daardoor kunnen ze verstoppen en zwaar beginnen worden, zeker wanneer er dan ook nog eens veel regen valt. Bij stormweer kan dit tot gevaar leiden: de dakgoot kan dan loskomen en schade aanrichten. Maak uw regenafvoer schoon zodat het water mooi wegvloeit en de stormwind minder vat heeft op uw dakgoot of regenpijp.

Hoe wilt u uw gevel beschermen?

Heeft u ondanks alle voorzorgen toch schade ontdekt aan uw dakconstructie? Neem dan vrijblijvend contact op zodat we de schade kunnen opmeten en u een prijsinschatting kunnen bezorgen voor de reparatie.

Menu